community-page-img

אחריות תאגידית

סביבה וחברה הם חלק מאחריות הארגון

חברת All Recycling מאמינה שהשינוי מתחיל קודם כל מאיתנו. כחברה שנושאת את דגל האחריות הסביבתית ומהווה דוגמה חיה לקיום מפעל מיחזור נקי, מתקדם ללא כל זיהום שפכים ו/או עשן, המעורבות והעשייה החברתית היא נר לרגלינו.

חברת All Recycling לוקחת חלק פעיל במספר יוזמות מעורבות חברתית וקהילתית באופן במישרין וגם באמצעות החברות האחיות בקבוצה ובאמצעות חברת האם All Trade. בנוסף הארגון מקפיד ליישם את עקרונות האחריות החברתית גם בעבודה היום יומית בתחומים כגון: גיוון והכלה; אתיקה ארגונית; עובדים; אחריות ברכש; איכות סביבה, שקיפות ועוד.

תרומה לקהילה

התנדבות הינה חלק מפעילות המפעל

חברת All Recycling דוגלת בתרומה לקהילה ומעורבות חברתית במסגרת תהליכי המיחזור הייחודיים לה.
כחלק משיתופי הפעולה, מתבצעת תרומת ציוד מיחשוב למוסדות חינוך, שילוב עמותות שונות בתהליכי הפירוק, ביצוע תהליכי לימוד והסברה על תהליכי המיחזור ועוד
בין הארגונים השותפים לעשייה ניתן למצוא את קק״ל, עמותת פתחון לב, עמותת אנוש ועוד.


community-page-img
community-page-img

אחריות סביבתית

יותר עצים פחות פסולת

קבוצת AllTrade (חברת האם של All Recycling) אימצה את קק"ל והחליטה לטעת עץ על כל מחשב מחודש שנרכש. מכאן, שחלק מהכנסות החברה מועבר לקק"ל.
מדובר במחשבים מחודשים שנאספו בתחילת הדרך כפסולת אלקטרונית.
המשמעויות של שתילת העצים בהיקפים כאלה הן עצומות: עצים מהווים כלי חשוב במלחמה בגזי החממה ובשינויי האקלים, ותורמים לניקוי האוויר באמצעות תהליך הפוטוסינתזה, קליטת הפחמן הדו חמצני וייצור החמצן. תופתעו לשמוע שעץ בודד קולט במהלך חייו 20 טון של פחמן דו חמצני ומייצר 700 ק"ג חמצן, שהם כשנתיים תצרוכת חמצן לאדם. במקום לקנות מחשב חדש, שמוסיף לזיהום הסביבה, הלקוח רוכש מחשב מחודש, ירוק ואיכותי במחצית מחירו של מוצר חדש, ובמקביל תורם לסביבה.

בקשה לאיסוף פסולת אלקטרונית (לחברות וארגונים)

מלאו בקשה לאיסוף פסולת אלקטרונית (לחברות וארגונים), או חייגו 072-2605888

contact-form-bg-img
Loading...
דילוג לתוכן