חברת All Recycling מחזיקה בידע, במומחיות ובטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בישראל למיחזור מוצרי אלקטרוניקה ומחשוב. קרוב לשני עשורים, החברה מובילה את תחום המיחזור האלקטרוני בישראל בעזרת ידע ומיכון חדשניים ומחזיקה בתקני מחזור מהמחמירים בעולם: ISO 9100 , ISO 14001 עפ"י התהליכים המקובלים בעולם המערבי. כמו כן חברת All Recycling מחזיקה ברישיון עסק, היתר רעלים ורישיון מאת המשרד להגנת הסביבה. המפעל של All Recycling נבנה לפי הסטנדרטים של דירקטיבת ה- WEEE.

ככלל, עבור מיחזור של ציוד אלקטרוני לסוגיו השונים פועלת חברת All Recycling לאור הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012, אשר נכנס לתוקפו ביום 1 במרץ, 2014 ,לרבות תקנות שהותקנו מכוחו ("חוק המיחזור"). תכלית החוק היא להפוך את הפסולת האלקטרונית ממטרד סביבתי הגורם נזק רב לבריאות הציבור, למשאב ציבורי, תוך מתן דגש על מיחזור ושימוש חוזר. במסגרת פעילות זה, מציעה All Recycling פתרונות רבים ומגוונים בכל תחום טיפול בפסולת אלקטרונית, המאפשרים לה לספק פתרון כולל של ייעוץ, שינוע, לוגיסטיקה, מיון, חידוש, ומיחזור ציוד אלקטרוני וחשמלי וסוללות. במסגרת זו מספקת All Recycling גם שירותי השמדות מידע וגריסה, לרבות ביצוע פרויקטים מורכבים לארגונים גדולים, ישראליים ובינ״ל. כחלק מתהליך המיחזור ממוינת פסולת אלקטרונית לרכיביה השונים לרבות מיחזור מתכות נדירות ויקרות וכן מתכות חצי אצילות כמו נחושת.

במהלך העשורים האחרונים חלה עלייה משמעותית בתחום איכות הסביבה בעולם ובישראל, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בתחולה, בפיקוח ובאכיפה של חקיקה סביבתית ובפעילות ארגוני סביבה. המשרד להגנת הסביבה הציב לו כמטרה את הפיכת הפסולת ממטרד למשאב, תוך הקטנת כמות הפסולת המועברת להטמנה. באמצעות מיחזור פסולת אלקטרונית, המתכות המזהמות והשמנים והגזים מטופלים באופן סביבתי ואינם מושלכים לסביבה ו/או להטמנה לא מוסדרת. מיחזור הפסולת האלקטרונית מאפשר השגת שתי מטרות סביבתיות חשובות גם יחד: צמצום היקף הפסולת המועברת להטמנה מחד ושמירה על איכות הקרקע (מי התהום מזיהום) ופליטת גזים רעילים מאידך.

בעידן הטרנספורמציה הדיגיטאלית וה- IoT, כמעט בכל מוצר או מכשיר יש שבב ורכיב אלקטרוני. כמו כן, חיי המוצרים האלקטרוניים קצרים במיוחד בשל טכנולוגיות חדשות המופיעות חדשות לבקרים.

לכן, חוק המיחזור משית על מחזיקים בפסולת אלקטרונית (שאינה ביתית) אחריות וחבויות שונות ומאפשר הטלת עיצומים כספיים ואחריות אישית על נושאי משרה בגין הפרת החובות. לטכנולוגיית המיחזור אותה מציעה All Recycling ללקוחותיה מספר יתרונות משמעותיים, ללקוחותיה ולסביבה. ראשית, מיחזור רכיבי הפסולת מהווה תחליף להטמנתם. הטמנת הפסולת באדמה, לצד פגיעתה באיכות הסביבה, הינה חלופה המצריכה בזבוז משאבים כספיים וקרקע זמינה. שנית ולעומת זאת, ניתן להרוויח כסף ממכירת תוצרי המיחזור בד בבד עם מניעת זיהום הסביבה.
מעבר לכך, חשוב לציין שהחוק קובע כי החל משנת 2021, אסורה ההטמנה של פסולת אלקטרונית.

קישורים חשובים בתחום החקיקה והרגולציה בתחום של מיחזור  פסולת אלקטרונית

החוק לטיפול סביבתי בפסולת ציוד אלקטרוני ובסוללות התשע"ב 2012 – הקליקו כאן

המשרד להגנת הסביבה – פסולת אלקטרונית, הקליקו כאן

אדם טבע ודין – פסולת אלקטרונית, הקליקו כאן

 מ.א.י – גוף יישום מוכר מטעם משרד לאיכות הסביבה, הקליקו כאן

בקשה לאיסוף פסולת אלקטרונית (לחברות וארגונים)

מלאו בקשה לאיסוף פסולת אלקטרונית (לחברות וארגונים), או חייגו 072-2605888

contact-form-bg-img
Loading...
דילוג לתוכן