משרד הביטחון

מיחזור עבור משרד הביטחון

AllRecycling צברה לאורך השנים ניסיון רב במחזור סוללות ליתיום מסוג Primary בהיקפים נכבדים.

סוללות הליתיום של משרד הביטחון הינם סוללות ליתיום פריימרי, ומוגדרות כחומר מסוכן שיש לטפל בו בהתאם לתהליכים מורכבים ומוקפדים המחייבים נהלי עבודה, צורת מיון ואופן אריזה ספציפיים.

שינוע והמכלת חומר זה, חייב להיעשות בהתאם לאמנת באזל, לשינוע חומרים מסוכנים ומחייב תהליך פרוצדוראלי מורכב וארוך.

AllRecycling עם יועציה הסביבתיים בארץ ובחו"ל, לקחה אחריות על כלל התהליך לרבות התהליך המורכב של הנפקת כלל האישורים הרבים המחויבים בפעילות זו, תוך עבודה למול המשרד להגנת הסביבה וכן משרדי הגנת הסביבה של מדינות ה- Transit ומדינת היעד.

AllRecycling מחזרה 100% מהסוללות הללו, ללא כל הטמנה, תוך אישוש ומיצוי הליתיום והפיכת יתר חומרי הגלם המופקים בתהליך לחלק מתערובות סלילת כבישים באירופה.

הפתרון הינו הפתרון הסביבתי והכלכלי הטוב ביותר שניתן להשיג

בפרויקטים מורכבים מסוג זה, יש חשיבות אדירה לניסיון, להכרת החומרים, ולתשתית קיימת לצורך הבטחת פרוייקט מוצלח !

 

חזרה למעלה