חברת החשמל

מיחזור עבור חברת החשמל

החל משנת 2014, ממחזרת אולטרייד פסולת אלקטרונית וציוד נלווה עבור חברת החשמל לישראל, תוך אספקת פתרון סביבתי ואיכותי מתקדם ביותר.

בהתאם לבקשת הלקוח, חברתנו מגיעה לאתר הלקוח ומושכת משם את מוצרי האלקטרוניקה אשר סיימו את תפקידם בעבור חברת החשמל לישראל ובעצם "פרשו לגמלאות".

חברתנו לומדת את צרכי הלקוח, סוג והציוד הצפוי להיות מטופל והיקפו, תוך הערכה במסגרת ביקורים מקדימים באתר הלקוח לטובת לימוד הצרכים וההיערכות הלוגיסטית הנדרשת בצד שלנו.

בעזרת משאיות הנמצאות ברשותנו, אנו אוספים את הציוד, אשר מגיע למרכז המיון שבבעלותנו, לטובת מיון המוצרים בהתאם לייעודם  האם לשימוש חוזר או להשמדה ומיחזור, וכן לטובת דיווח לגופי היישום המוכרים, והכל בהתאם לחוק הסביבתי למחזור פסולת אלקטרונית.

אנו מבטיחים כי 100% מהציוד יטופל, יחודש ו/או ימוחזר במפעלינו אשר הינו המפעל הטכנולוגי המתקדם במזה"ת – כאשר המחזור הינו מחזור ללא הטמנה, שפכים או זיהום אוויר.

לאורך כל התהליך, מקבל הלקוח דיווחים אודות סוגי הפסולת שנאספה והיקפיה, וכן תעודות השמדה ומיחזור, בהתאם לצורך.

מוצרי מיחשוב אשר עוברים לשימוש חוזר, יזכו את הלקוח בתגמול כספי.

חשוב להגיש כי כלל הפעולות מתבצעות באתרינו ללא שימוש "בצדדים שלישיים", עובדה אשר מקנה וודאות, שמירה על מותג של הלקוח, והבטחה כי לא תמצאו את המוצרים שלכם בשוק "האפור".

 

 

 

חזרה למעלה