סיור וועדת הבטיחות של חברת אלביט במפעל ALLRECYCLING

לאחרונה נערך סיור עבור וועדת הבטיחות של חברת אלביט מת"ם חיפה, במפעל המיחזור הייחודי של חברת ALLRECYCLING.
בסיור הוצגו תהליכי המיחזור הייחודים לחברה. חברי הועדה התרשמו מהאוטומציה ומיכולת הטיפול בהיקפים גדולים של ציוד אלקטרוני במינימום זמן.