מיחזור לעסקים

בקשה לאיסוף פסולת אלקטרונית

נושא

השמדת מידע אלקטרוני והליכי אבטחה

אולטרייד מיחזור מציעה שירות חדש ובלעדי לארגונים וחברות בעלות מידע רגיש/חסוי/מסווג. כיום החלופה העומדת לחברות המעוניינות במחיקת מידע הינו פרמוט ו/או השמדת הדיסק (שירות שצוין לעיל), צורה זו מצריכה משאבים רבים כגון כוח אדם ומכונות ולמעשה משמידה את ערך הכונן הקשיח. אולטרייד מיחזור בשיתוף חברת BLANCCO העולמית מאפשרת מחיקה טוטאלית ויסודות של כל המידע הקיים ע"י תוכנה ומפיקה דיווח נרחב תוך בקרה ופיקוח רו"ח, ובכך משמרת את המוצר לשימוש מחדש.

חזרה למעלה