כנס סביבה 2050

blog-img

מנכ"ל All Recycling מר גדי רייכמן, השתתף בפאנל  כנס הסביבה 2050  אשר עסק בעתיד תעשיות המחזור בישראל ״הר הזבל והר הכסף״. בין היתר,  הבהיר את עמדתו לגבי  2 נושאים עיקריים שהפנמתם תיצור  תעשיית מיחזור משגשגת:
1. קביעת סטנדרט סביבתי ראוי ומפוקח הנחוץ בכדי להגן על ״כושר התחרות״ של המפעלים הסביבתיים.
2. לדאוג בחקיקה ו/או פיקוח לאספקה סדירה של חומרי גלם למפעלים. ״כסף הוא לא חזות הכל״.
All Recycling יחד עם חברת אלקטרה, ותאגיד המיחזור מ.א.י, חתמו על הסכם להקמת מפעל מחזור LDA לפסולת אלקטרונית גדולה (LARGE DOMESTIC APPLIANCES) הכוללת מקררים, מזגנים, מכונות כביסה וכיוצ"ב. המפעל שיהיה בעל קיבולת של כ 30,000 טון בשנה אמור לטפל בכל הפסולת האלקטרונית הכבדה, שכיום מוטמנת באדמה ולא מקבלת מענה מיחזור הולם. המפעל העתיד לקום יעמוד בסטנדרט האירופאי CENELEC וכחלק מתהליך המחזור יידרש לאסוף את גז הקירור שהינו אחד מגזי החממה הבולטים והמזיקים שמשתחררים כיום לאוויר.

Loading...