טיפים לתכנון אירוע איסוף מהציבור

בקשה לאיסוף פסולת אלקטרונית

נושא

לפני האירוע

תכנון

 • הכן תכנון אתר הכוללת המלצות לניהול התנועה
 • ספק הנחיות לאיוש
 • קבע תכנית ולוח זמנים לאירוע
 • תכנן תכנית שיווק ולוח זמנים

שיווק

 • שלב תקשורת מקומית אם אפשר
 • קדם אירועי איסוף, כולל קביעת יום, שעה ומיקום
 • צור מודעות לחשיבות מערכת סימנים אפקטיבית
 • פתח ערוץ הודעות עקבי על פני מס' ערוצי מדיה

במהלך האירוע

 • מנהלה
 • נהל אתר האירוע – ארגן אפשרויות איסוף
 • טפל בארגון האתר ועזרה בשחזור
 • יישם תכנית בטיחות להבטחת בטיחות העובדים והשוהים במקום

לאחר האירוע

 • מיחזור
 • ספק תמיכה לוגיסטית
 • תחזק שירותים מוסמכים
 • השתמש בהליכי ביקות ותיעוד
 • ספק אבטחת מידע לכל ציוד המחשוב

דו"חות זמינים

 • דו"ח אצווה/מטען
 • סה"כ משקל שנאסף
 • נפח שהוסט מהמטמנה
 • טיפול בחומרים מסוכנים
 • דיווחים מותאמים זמינים לפי בקשה

 

.

מיחזור פסולת אלקטרונית בעיריות

חזרה למעלה