הסמכות

חברת אולטרייד מחזור הינה בעלת הסמכות ISO 9001 ו  ISO 14001 עפ”י התהליכים המקובלים בעולם המערבי כמו כן אנו מחזיקים ברישיון עסק והיתר רעלים.

ISO 9001

 

 

 

ISO 14001

Back to Top